Naše služby > Privátní klientela

Do poradenství vnášíme osobní přístup

Pečlivé a proaktivní plánování odchodu do důchodu a nástupnictví, promyšlené strukturování majetku a dlouhodobá podpora v oblasti průběžných právních a daňových záležitostí jsou pro privátní klientelu velmi důležité aspekty.

Ve spolupráci se společností LeitnerLeitner a dalšími známými mezinárodními partnery naši odborníci radí klientům ve všech otázkách týkajících se optimální struktury majetku, plánování pro případ smrti nebo mimořádných životních situací (pracovní neschopnost, nemoc nebo rozvod/rozchod). Posuzujeme osobní životní situaci našich klientů a jejich rodin a připravujeme řešení, která jsou přizpůsobena jejich individuálním potřebám. To zahrnuje také zřízení struktur rodinných kanceláří.

Naše služby

 • Plánování nástupnictví / mezinárodního nástupnictví
 • Příprava a revize závětí
 • Příprava dohod o zřeknutí se dědictví a povinných dílů
 • Příprava dědických smluv
 • Příprava darovacích smluv mezi žijícími osobami a pro případ smrti
 • Poradenství a zastupování v dědickém řízení
 • Příprava a revize zakladatelských dokumentů nadací
 • Příprava manželských a partnerských smluv
 • Zřizování rodinných kanceláří
 • Strukturování převodů majetku
 • Strukturování mezinárodního pohybu osob
 • Otázky občanství
 • Nákup a prodej majetku (nemovitosti, umělecká díla atd.)
 • We for you
 • Ondřej Chovanec
  Advokát | Director
Pojďme se spojit!
Kontaktovat