Odpovědná osoba: LeitnerLaw s.r.o., advokátní kancelář
Předmět podnikání: Advokátní kancelář
Sídlo: 180 00 Praha 8
Adresa: Voctářova 2449/5
IČ: 17203813
t +420 228 883 921
praha.office@leitnerleitner.com

Jsme advokáti podle českého práva, podléháme příslušnému právu profesionálních právníků a podléháme dozoru České advokátní komory.

Muži a ženy jsou považováni za rovnocenné a sdílejí stejné možnosti a šance. Všechny používané pracovní a funkční termíny považujeme za asexuální a pro snazší čitelnost se omezujeme na použití mužského rodu.

Fotografie od KÖNIGSHOFER MICHAEL

Disclaimer

Omezení odpovědnosti za vlastní obsah

Veškerý obsah našich webových stránek byl pečlivě vytvořen podle našich nejlepších znalostí. Neseme odpovědnost výhradně za obsah, který jsme sami vytvořili. Obsah proto nutně neodráží náš názor, nelze zaručit aktuální platnost, úplnost a přesnost veškerého obsahu. Ne veškerý obsah proto nutně odráží naše názory. Nemůžeme převzít odpovědnost za aktuálnost, úplnost nebo přesnost veškerého obsahu. Jakmile se dozvíme o obsahu, který porušuje zákon, okamžitě příslušný obsah odstraníme.

Copyright

Na všechny dostupné texty, grafiku, fotografie, loga / ochranné známky, design atd. se vztahují práva (autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví). Použití v rozsahu autorského zákona (např. soukromé použití) je povoleno. Jakékoli jiné použití nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora (autorů). Jakákoli duplikace, zpracování, distribuce nebo jakákoli forma využívání bez předchozího písemného souhlasu není povolena. Jakékoli porušení může být stíháno podle občanského a trestního práva.

Omezení odpovědnosti za externí odkazy

Naše webové stránky obsahují tzv. „Externí odkazy“ (odkazy na webové stránky třetích stran), na jejichž obsah nemáme žádný vliv, a proto nepřebíráme žádnou odpovědnost. Pokud se dozvíme o porušení práv, příslušný odkaz bude okamžitě odstraněn. Zahrnutí odkazů na jiné webové stránky neznamená, že bychom souhlasili s těmito stránkami nebo s jejich provozovateli měli obchodní nebo jiné vztahy.

Ochrana dat

Návštěva našich webových stránek může mít za následek uložení informací o přístupu (datum, čas, navštívená stránka) na našem serveru. Pokud jsou shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa), děje se tak – v možném rozsahu – pouze s předchozím souhlasem uživatele webové stránky. Jakékoli předání údajů třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele nebude probíhat. Rádi bychom výslovně upozornili, že přenos dat přes internet (např. e-mailem) může skýtat bezpečnostní slabiny. Proto není možné data zcela zabezpečit proti přístupu třetích stran. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku takových bezpečnostních slabin. Použití zveřejněných kontaktních údajů třetími stranami pro účely reklamy je výslovně vyloučeno. Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím nevyžádané pošty.