Naše služby > Pracovní právo

Vytváříme strukturu v pracovním právu

Naši odborníci na pracovní právo vždy sledují nejnovější právní vývoj. Již mnoho let poskytujeme poradenství národním a nadnárodním korporacím, stejně jako malým a středním podnikům, ve všech otázkách souvisejících s pracovním právem. Naše řešení šitá na míru vám poskytnou flexibilitu, která je nutná k rychlé reakci na nové požadavky dnešního pracovního prostředí.

Zároveň vytvářejí ideální základ pro zajištění dlouhodobé a úspěšné spolupráce s vašimi zaměstnanci. Budeme vás zastupovat před všemi soudy a státními orgány. Naši zkušení odborníci jsou rovněž připraveni pomoci při jednáních se zaměstnaneckými radami, odbory nebo jinými zájmovými skupinami. Pokud jde o přeshraniční situace, můžete se spolehnout na rozsáhlé právní znalosti našich konzultantů a naši globální síť. Můžete těžit z krátkých koordinačních procesů s našimi odborníky pomocí e-mailu nebo telefonu, jakož i z rychlých a spolehlivých informací, které jsou nezbytné zejména v souvislosti s vaší každodenní prací.

Naše služby

 • Vypracování, revize a přeformulování pracovních smluv a poradenství při výběru vhodné smluvní úpravy činnosti
 • Ukončení pracovního poměru, výpovědi, rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Modely participace zaměstnanců
 • Poradenství a návrhy kolektivních smluv, modelů pracovní doby, systémů odměňování, mobilní práce a home office
 • Poradenství v oblasti restrukturalizací a transakcí, zejména pokud jde o převody činností a due diligence
 • Dodržování pracovněprávních a správních předpisů, zejména poradenství a zastupování ve správních řízeních
 • Zastupování v řízeních před soudy v pracovněprávních sporech
 • Mezinárodní vysílání zaměstnanců, zaměstnávání cizinců, stáže, dočasné přidělení, povolení k zaměstnání a souhlasy podle zákona o zaměstnanosti
 • Průběžné poradenství pro interní personální oddělení ve všech otázkách týkajících se pracovního práva – od zahájení až po ukončení pracovního poměru
  interní semináře a školení na míru pro vedoucí pracovníky
 • We for you
 • Ondřej Chovanec
  Advokát | Director
 • Johannes Edthaler
  Advokát | Partner
Pojďme se spojit!
Kontaktovat