Naše služby > Plánování nástupnictví

Vnášíme život do plánování nástupnictví

Plánování a příprava nástupnictví je pro podnikatele jednou z největších výzev. V tomto procesu jde o to připravit půdu pro budoucnost firmy a zachovat klid v rodině. A právě v tom spočívá naše odbornost.

Naši specialisté připravují řešení nástupnictví po společnosti na míru – řešení, která zohledňují občanskoprávní a daňověprávní aspekty a zároveň berou ohled na individuální požadavky a očekávání rodiny. Společně se společností LeitnerLeitner a známými mezinárodními partnery a univerzitními odborníky poskytujeme poradenství rodinným společnostem v otázkách souvisejících s nástupnictvím a podporujeme je na cestě k úspěšné budoucnosti.

Naše služby

 • Vypracování „pohotovostního plánu“ (pro případ úmrtí, ztráty rozhodovacích schopností)
 • Vypracování dlouhodobé koncepce nástupnictví a podpora při její realizaci
 • Založení soukromých nadací, které chrání společnost před budoucími konflikty v souvislosti s nástupnictvím a zajišťují potomky
 • Revize zakladatelských listin v kontextu naší nadační kontroly
 • Revize zakladatelských listin s ohledem na zajištění vlivu další generace (případně s doprovodnými opatřeními podle práva obchodních společností/restrukturalizačními opatřeními)
 • Revize zakladatelských listin v kontextu naší kontroly stanov/kontroly správy a řízení společnosti
 • Příprava/revize/novace zakladatelských listin
 • Příprava a revize závětí, dohod o zřeknutí se dědictví a povinných dílů, dědických smluv, darovacích smluv pro případ smrti
 • Opatření pro případ ztráty rozhodovací schopnosti
 • Poradenství a zastupování v (mezinárodním) dědickém řízení
 • Poradenství a podpora při prodeji podniku (nebo jeho částí)
 • We for you
 • Ondřej Chovanec
  Advokát | Director
Pojďme se spojit!
Kontaktovat