Naše služby > Sporná agenda

Do sporů přinášíme odborné řešení

Někdy se konfliktům a rozdílným názorům nelze vyhnout. V těchto situacích jsou naši zkušení odborníci připraveni vám pomoci se střízlivým úsudkem a potřebnou asertivitou. V této souvislosti vždy sledujeme širší kontext, abychom dosáhli nejhospodárnějšího a nejvhodnějšího řešení. Kromě toho poskytujeme našim klientům jasné posouzení jejich právního postavení. Ve spolupráci s vámi vypracujeme na míru šitou vyjednávací nebo procesní strategii, která úspěšně prosadí vaši perspektivu.

Naši odborníci, kteří mají bohaté praktické zkušenosti, vás mohou zastupovat ve všech soudních i mimosoudních sporech, zejména před civilními a rozhodčími soudy. Kromě klasických občanskoprávních sporů (např. záruční a odpovědnostní spory) se naše odborné znalosti zaměřují také na spory z oblasti pracovního práva, smlouvy o dílo, pojištění, dědictví a práva obchodních společností. Naše hladká spolupráce se společností LeitnerLeitner navíc zajišťuje také interdisciplinární a účinnou podporu při předcházení vnitrostátním a mezinárodním daňovým konfliktům.

Naše služby

 • Střízlivé posouzení právního postavení a procesních rizik
 • Podpora při vytváření vyjednávacích a procesních strategií
 • Zastupování v mimosoudním vyjednávání a před civilními a rozhodčími soudy
 • Alternativní řešení sporů a řešení právních sporů na základě dohody
 • Podpora při vnitrostátních a přeshraničních auditech společností („společné audity“)
 • Vymáhání pohledávek a exekuční řízení
 • We for you
 • Ondřej Chovanec
  Advokát | Director
 • Johannes Edthaler
  Advokát | Partner
Pojďme se spojit!
Kontaktovat