Naše služby > Právo obchodních společností | Koncernové právo

Pokud jde o právo obchodních společností, jdeme k jádru věci

„Reps & Warranties“, „Liquidation Preference“, „Full Ratchet“, „Vracení kapitálových vkladů“ – tyto pojmy už samy o sobě naznačují složitost korporátního a transakčního práva. Rozplétáme tuto složitou síť terminologie tím, že zakladatelům, investorům nebo jednatelům poskytujeme informace o právním rámci, který je relevantní pro jejich konkrétní situaci, aby jejich požadavky mohly být implementovány do jasných a na míru šitých smluv nebo jednoduchých a efektivních alternativních řešení. Stručně řečeno: vždy jdeme k jádru věci.

Jsme na vaší straně od okamžiku založení nebo akvizice společnosti, včetně reorganizací a exitů, a napříč všemi fázemi vašeho podnikání. Zavedením jasných smluvních ustanovení vytváříme právní základ, který zajistí, že všichni účastníci budou schopni vytvářet dlouhodobé a bezkonfliktní vztahy spolupráce k dosažení obchodních cílů. V případě nesmiřitelných rozdílů v názorech nebo odchodu osob zapojených do podniku pomáháme návrhem konstruktivních řešení. Pokud se názorové rozdíly a jiné konflikty nepodaří urovnat, můžeme vám pomoci i v soudním a rozhodčím řízení.

Naše služby

 • Zakládání společností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) a průběžné poradenství v oblasti práva obchodních společností
 • Vnitrostátní a přeshraniční fúze, rozdělení, reorganizace, vklady, včetně otázek týkajících se pracovního a nemovitostního práva
 • Přeshraniční přemístění sídla a mezinárodní právo obchodních společností
 • Ovládací smlouvy a vnitřní jednací řády
 • Nabývání a zcizování společností, due diligence
 • Investorské smlouvy, smlouvy o kapitálové účasti
 • Poradenství pro představenstvo, vlastníky, generální ředitele, členy dozorčích rad
 • Kapitálová opatření a financování mimo/prostřednictvím burzy cenných papírů
 • Správa a řízení společností
 • Soudní a mimosoudní zastupování ve sporech akcionářů
 • Právní stanoviska ke zvláštním otázkám souvisejícím s právem obchodních společností
 • Vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-out)
 • We for you
 • Ondřej Chovanec
  Advokát | Director
 • Johannes Edthaler
  Advokát | Partner
 • Vedran Obradović
  Advokát | Partner
Pojďme se spojit!
Kontaktovat